Mesiac JÚN v našom ŠKD

LES UKRYTÝ V KNIHE 2022

Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi pripravilo už dvanásty  ročník celoslovenskej kampane Les ukrytý  knihe. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na formovanie kladných postojov k prírode, na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tento ročník bol venovaný zvukom a spevu lesu a vnímanie jeho tajomstiev sluchom. Bola vyhlásená téma vytvoriť najoriginálnejší Lesný spevník. V mesiaci máj sa deťúrence, druháci, s chuťou pustili do práce. Úloha to nebola veru ľahká, ale darilo sa im výborne. Zozbierali najobľúbenejšie piesne o lese, ktoré spestrili svojimi kresbami a kolážami. Pri práci si aj veselo zanôtili a pesničky, ktoré nevedeli sa veľmi rýchlo naučili. Inšpiráciou im boli rôzne spevníky, učebnice hudobnej výchovy, spomienky starých rodičov. Svoju knihu nezabudli obohatiť aj vlastnou tvorbou piesne Do prírody na známu melódiu Prší, prší…

Do prírody

1. Do prírody my chodíme,
zvieratiek sa nebojíme,
topánočky, batôžtek,
šup, šup rýchlo na kopček.

2. Hory, lesy, my prejdeme,
ešte si aj zanôtime,
čerstvý chlebík k tomu tiež,
za stromom sa smeje jež.

3. Pozor, pozor, milé deti,
odpad nesmie do prírody!
Relax, pokoj, šum lístia,
to je heslo lesníctva.

Veľkým prekvapením bolo vyhodnotenie, kde deťúrence získali cenu poroty. Na slávnostnom vyhodnotení v KK Ľ.Š si prevzali diplom a zaujímavé ceny, zaspievali svoju lesnú pesničku, za ktorú si vyslúžili obrovský potlesk.


NA VÍGĽAŠSKOM ZÁMKU VYSOKÉ SÚ MÚRY…

Nad riekou Slatina, neďaleko mesta Zvolen sa rozprestiera dedinka Vígľaš, nad ktorou sa hrdo týči Vígľašský zámok, ktorý sme v závere školského roka navštívili. Po našom príchode sme zamierili na recepciu, kde nás privítala pani lektorka, s ktorou sme absolvovali prehliadku zámku. Veľa sme videli, veľa sme počuli… A spoločne sme odhalili tajomstvá minulosti a dozvedeli sa informácie zo súčasnosti. Výlet na Vígľašský zámok sme si i napriek extrémnym horúčavám užili.