Fašiangová veselica       

Fašiangová veselica       

Kongresové centrum ŠD Technickej univerzity je tradične dejiskom skvelej detskej zábavy našej školy. Zachytiť obrazom tanec, smiech, radosť a hlavne vyžarujúcu energiu pohybujúcich sa detí je už trochu ťažšie. Ale každý (dobrý) pokus sa počíta.

Veru už od rána stretávali zamestnanci na chodbách, v učebniach i v jedálni robotov, princezné, šašov, upírov, rozkvitnuté kvety, policajtov, lekárov, kuchárov, tanečnice…

Príprava i realizácia modulového týždňa s názvom Fašiangy, Turice, Veľká noc príde… sa vydarila. Poďakovanie patrí organizátorom, donorom, rodičom, členom školského parlamentu a samozrejme pani vychovávateľkám a vychovávateľom zo ŠKD.