Preventívny program KOZMO

  • Post category:Projekty

Program KOZMO je zameraný na prevenciu násilného správanie detí. Už viac rokov si žiaci v 1. a 2. ročníku ZŠ pomocou zážitkových aktivít uvedomujú hodnotu kamarátstva, učia sa spolupracovať a vzájomne si…

Čítať viac Preventívny program KOZMO