Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC JANUÁR 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac do nej načierate, tým viac jej máte.

Maya Angelou  VÝCHOVNÁ ÚLOHA MESIACA

  • Nurture škola. Identifikácia zón emocionálneho bezpečia v triede/v škole. Zavedenie rutinnej aktivity s cieľom zníženia strachu a napätia v kolektíve žiakov. Tvorba komunikačných pravidiel a ich zverejnenie v učebni. Snímanie pozitívnych názorov žiakov na hodnotenie dňa/vyučovacej hodiny.

  • 75. výročie školy. Viacúrovňové vzťahy v škole, deklarované hodnoty a hrdosť na „svoju“ školu.

  • Pocta škole (príprava veľkoplošnej galérie detských prác).


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Prevenčné programy zdravia. Fajčenie a žuvací tabak nie sú IN.POZNÁMKY

  • Škole. Slovom i obrazom (narodeninový pozdrav venovaný k 75. výročiu našej školy). Participácia detí ŠKD na školskom projekte.

  • Čitateľský oriešok – lúskanie príbehov a odkrývanie tajomstiev sveta (aktivity s podporou vzťahu k celoživotnému čítaniu žiakov 2. ročníka ZŠ). Tvorivá dielňa s tetou Sandrou (POS Zvolen).

  • Balóny snov – tvorivá dielňa s cieľom podpory a rozvoja sociálnych a technických spôsobilostí a inkluzívneho vzdelávania v III.C.

  • V priebehu mesiaca sa uskutoční seminár pre žiakov z VIII.B v projekte Otvorené školy.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (1.2.2023, 8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

Red-Pin-PNG-Pic
Standard-Q-Covid-19

TESTOVACIE SADY (COVID-19)

Vážení rodičia, v termíne do 26.08.2021 škola zisťovala záujem o sady testov pre vaše dieťa. Po vašom prejavenom záujme o testovacie sady STANDARD Q COVID-19 Ag Test v domácom prostredí Vám budú od […]
cropped-sova_fb_bez_napisu-2.png

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

NOVINKY