Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MAREC 2018 


Výchovné zameranie úloh:
1) Environmentálne aktivity v škole i mimo nej.
2) Škola priateľská k deťom, variabilné podujatia výchovy k ľudským právam
3) Naša škola, literárna a výtvarná súťaž k 70. narodeninám školy

Vestibulové prezentácie
• Osobnosti sveta počítačov
• Rozprávkový kolotoč

3.4.18, 8:30 - Konferencia Učiaca sa škola

4.4.18 - Otvorené školy, workschop projektu NOS (7. ročník)

5.4.18 - Vítanie vtáčích poslov jari (ENV), Arborétum ZV, žiaci 3. a 4. ročníka

10.4.18 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

12.4.18 - Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov

13.4.18 - Spolu vyzbierame viac, jarné čistenie mesta (IV. A, B, C)

13.4.18 - Dopravná výchova, teoretická časť (1. -4. ročník)

13.4.18 - Recyklujeme ... papier, plast aj textil - projektový deň ŠKD, environmentálny program OZ Slatinka

16.4.18 - PISA 2018, medzinárodné meranie 15- ročných (náhradný termín 23.04.2018)

17.4.18 - Okresné kolo MO 6. -8. ročník

17.4.18 - exkurzná činnosť žiakov

17.4.18 - Hráme sa s písmenkami, tvorivé stretnutie predškolákov MŠ Tehelná so žiakmi I.A a I.B 

18.-20.4.18 - Ekozber papiera, environmentálna výchova v praktickom živote

20.4.18, 10:00 - Lesnícke dni 2018. Storočné letokruhy

20.4.18 - Kamarát strom - popoludnie v Španej doline, exkurzná činnosť ŠKD

20. a 21.4.18 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Bystrá Tále (2. ročník)

23.-27.4.18 - Škola v prírode Chata Kollárová, Ostrý Grúň (4. ročník)
26.4.18, 13:00 - Stretnutie organizátorov NOS projektu Otvorené školy za účasti ŽŠR, dobrovoľníkov a účastníkov projektu

Poznámky:
V apríli pokračuje Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy  žiakov 8. ročníka ZŠ.
V apríli končí medzinárodná súťaž Pohár vedy NEWTON 2018.


Štatistiky

Návštevníkov: 3201051
Konferencia UČIACA SA ŠKOLA 2018 - Kritické myslenie
Informácie o konferencii Učiaca sa škola 2018
 
Škola v prírode
strom
V súlade s ročným plánom školy a v zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Názov akcie: Škola v prírode žiakov 2. ročníka ZŠ
Termín: 23.04. – 27.04.2018
Miesto: Penzión Tále, Bystrá
Odchod účastníkov: 23.04.2018 o 8.30 hod., ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, ZV
Príchod účastníkov: 27.04.2018 o 14.30 hod., ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, ZV

Názov akcie: Škola v prírode žiakov 4. ročníka ZŠ
Termín: 23.04. – 27.04.2018
Miesto: Chata Kollárová, Ostrý Grúň
Odchod účastníkov: 23.04.2018 o 8.30 hod., ŠD TU Ľ. Štúra, Študentská 17, ZV
Príchod účastníkov: 27.04.2018 o 15.00 hod., ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, ZV

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.
Žiaci nezúčastňujúci sa hromadnej akcie, sú povinní zúčastniť sa náhradného vyučovania.

 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní za rok 2017. Pomôžete svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces. 
 
Súťaž MOJA ŠKOLA
ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 
vyhlasuje VÝTVARNÚ A LITERÁRNU SÚŤAŽ pri príležitosti
70. narodenín s názvom

MOJA ŠKOLA

Rok 2018 je rokom, kedy naša škola oslavuje svoje 70. narodeniny. Prvýkrát otvorila svoje brány 1. septembra 1948 a odvtedy ich otvára každý rok malým žiakom, prváčikom, ktorí sa tu vzdelávajú. Škola však nie je len centrom vzdelávania, ale i pôdou pre vznik priateľstiev (niekedy aj na celý život), zážitkov či dobrodružstiev. Je plná radosti, detstva i začínajúceho mladého života. Nazrite do svojho vnútra a skúste vytvoriť obrázok, napísať báseň či príbeh o tom, čo pre Vás znamená naša škola. Nie je to len budova so svojimi múrmi, stenami, učebňami a obrovským schodiskom. Je v nej ukrytého viac. 
 
Testovanie 9-2018
Dňa 21. marca 2018 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského Testovania 9-2018, ktorého cieľom je získať obraz o o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium na stredných školách.