Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na FEBRUÁR 2019 


Výchovné zameranie aktivít:
• Rozvoj pozitívnej sociálnej klímy. Účelná organizácia práce v triede.
Podpora prosociálnych kolektívnych vzťahov (LVVK, ZKV).
• Prevencia šikanovania a diskriminácie v triednych kolektívoch.

Vestibulové prezentácie: 
• Valentínske srdce lásky a priateľstva
• KARNEVAL. Zážitkové učenie.

1.2.19 - Polročné prázdniny žiakov školy, Prázdninový vláčik ŠKD, BB – rozprávková geografia, Tréning na predchádzanie a zvládanie agresivity a stresu pedagogických zamestnancov

4.2.19 - Osudy spútané ostnatým drôtom (výstava 8. ročník)

5.2.19, 14:00 - Konzultačné hodiny PZ a OZ

7.2.19 - Zákulisie Tesca, exkurzia  žiakov 4. ročníka (projekt Ja a moje mesto)

14.2.19, 10:40 - Valentín - téma lásky, priateľstva, dôvery - vysielanie rádia Slobodná Trojka

11.-15.2.19 - LVVK 7. ročníka  ZŠ, Krahule

15.2.19 - Kariérna cesta, profesijný program pre VIII.A (garant CPPPaP)

20.2.19 - Tvorba aplikačných úloh z prírodovednej oblasti (CGT)

20.2.19 - Interné vzdelávanie MZ 1. - 4. ročník ZŠ

20.2.19 - Spoznávame povolania svojich rodičov. Projektový deň ŠKD. Variabilné aktivity za priamej účasti rodičovskej verejnosti. 

22.2.19 - Na návšteve..., exkurzia, výber detí 2.,3.,4. ročníka - Continentál s.r.o. Zvolen

26.2.19 - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

27.2.19, 11:00 - Veľký detský karneval. Fašiangová veselica žiakov 1. - 4. ročníka, participácia ŽŠR

Poznámka 
Stretnutia zamestnancov z CPPPaP vo Zvolene so žiakmi v triedach s VIN prebiehajú podľa schváleného harmonogramu.
Štatistiky

Návštevníkov: 3449257
Pozvánka na konferenciu
Pozvánka na konferenciu Učiaca sa škola 2019
Pre zväčšenie klikni na pozvánku.


 
Zápis do 1. ročníka 2019
Plagát - zápis do prvého ročníka 2019 Pre zväčšenie klikni na pozvánku.
 
Karneval
Aj v tomto školskom roku pripravujeme karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka.
Veselé popoludnie plné súťaží, smiechu a tanca...

KDE?     Kongresová sála ŠD TU Zvolen

KEDY?  27. februára 2019 (streda) - začíname o 11:00 hod. 

(organizovaný odchod zo školy cca. o 10:40 hod. v karnevalovej maske v sprievode TU) 

Príchod do školy: cca. 13:00 hod. 
(obed v ŠJ sa podáva do 14:00 hod.)

Účastnícky poplatok: 1 €.

Karneval je súčasťou vyučovacieho procesu.

Tešíme sa na všetky deti 1. až 4. ročníka. Najzaujímavejšie masky budú odmenené. Karnevalová maska nemusí byť náročná, dôležitá je originalita kostýmu.

Milí rodičia, 
poteší nás Vaša účasť. Stretneme sa v Kongresovej sále ŠD TU. Pre potreby rodičovskej verejnosti bude pripravená šatňa priamo v sále.  


 
Jarné prázdniny v ŠKD
V dňoch od 4. marca 2019 do 8. marca 2019 budú  JARNÉ PRÁZDNINY.
Nástup detí na vyučovanie je 11. marca 2019 (pondelok).

Vážení rodičia. Milé deti.  Pridajte sa k nám!
ŠKD organizuje v čase prázdninových dní dva zaujímavé poznávacie výlety. 
Vzdelávací program regionálnej výchovy je spojený s tvorivými dielňami. 

4.3.2019 (pondelok)  
obrázok
KRUPINA – IDEÁLNY TIP NA VÝLET, cestujeme vlakom
Deti navštívia druhé najstaršie kráľovské mesto na Slovensku, staršie ako Zvolen. Tvorivé dopoludnie v Múzeu Andreja Sládkoviča obohatené mestskou turistikou.
CENA: 
5 € s preukazom na železničnú prepravu zdarma
6 € bez preukazu na železničnú prepravu zdarma  

PEDAGOGICKÝ DOZOR: V. Roháčová, Ing. K. Beláková  

5.3.2019 (utorok) 
obrázok
ŠATY ROBIA ČLOVEKA... ĽUDOVÝ ODEV PODPOĽANIA, cestujeme autobusom
Tvorivé dopoludnie v Podpolianskom múzeu v Detve. Prehliadka stálej expozície spojená s tvorivou dielňou výtvarného charakteru. Deti spoznajú krásu ľudového kroja Podpoľania. 
CENA: 6 €      

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Bc. D. Lietavová, Bc. J. Zummer Luptáková

Uzávierka prihlášok je 26.2.2019 (utorok).

 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní za rok 2018. Pomôžete svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces.