Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce - MAREC 2017


Vestibulové prezentácie:
• Spomienky na holokaust
• Rok čitateľskej gramotnosti, projekty

29.3.17 - Posedenie pri bylinkovom čaji, zážitkové učenie pre žiakov 4. ročník

29.3.17, 15.30 - Neformálne stretnutie záujemcov/zákonných zástupcov budúcich prvákov. Prezentácia školy

Poznámky:
1) Športové a iné súťaže, predmetové olympiády prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2017.
2) Základný Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. ročníka ZŠ prebieha od 7.3.2017.
3) Projekt PERINKA - dramatizované čítanie prebieha v triedach primárneho vzdelávania počas celého mesiaca za priamej účasti rodičov/starých rodičov žiakov.Štatistiky

Návštevníkov: 2959429
Veľkonočné prázdniny v ŠKD
sliepočka
V čase od 13. apríla 2017 (štvrtok) do 18. apríla 2017 (utorok) 
sú veľkonočné prázdniny.

Vyučovanie sa začína dňa 19. apríla 2017 (streda).


Vážení rodičia, milé deti.
ŠKD ponúka deťom veľkonočnú remeselnú dielňu v ÚĽUV-e v Banskej  Bystrici.

Na deti čaká aktívne prežitý čas prázdnin, zábava aj radosť z dobre vykonanej práce.  Radosť môžu urobiť sebe aj svojim blízkym. ÚĽUV poskytuje deťom priestor priblížiť sa slovenským tradíciám a zvykom prostredníctvom osobného zážitku.  

Celý článok...
 
Oznam pre žiakov 9. ročníka a ich zákonných zástupcov
Dňa 5. apríla 2017 (streda) sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia celoslovenského Testovania 9-2017, ktorého cieľom je získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium na stredných školách. Testovanie 9 – 2017 sa bude na našej škole realizovať papierovou formou.
T9 - 2017
Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na plagáte výchovnej poradkyne.
 
Pozvánka na zápis do 1. ročníka
pozvánka na zápis do 1. ročníka
Pre urýchlenie práce pri zápise je vhodné si zápisný lístok stiahnuť, vyplniť a podpísať oboma zákonnými zástupcami už doma.
 
Stretnutie rodičov budúcich prvákov - PONUKA
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Dňa 29.03.2017 (streda) o 15,30 hod. sa v priestoroch budovy školy uskutoční stretnutie záujemcov/zákonných zástupcov budúcich prvákov. Cieľom neformálneho stretnutia je poskytnúť základné informácie týkajúce sa tohtoročného zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a profilácie školy. 

sovy
 
Oznámenie o otvorení triedy APROGEN
Riaditeľka ZŠ oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich prvákov triedu pre DETI SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM v regióne – APROGEN

 
Ďakujeme za vaše 2 % z daní
2percenta logo mini
Vaše dieťa potrebuje pre svoj rozvoj inovatívne učebné pomôcky. Spolu ich môžeme zabezpečiť rýchlejšie.

Stačí Vám upraviteľné VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (dokument PDF), ktoré si stiahnete a otvoríte v počítači (nie cez webový prehliadač) a vyplníte podľa pokynov.

Prečítajte si predtým Postup pre zamestnancov a Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

Ďakujeme.Rodičovské združenie pri III. ZŠ vo Zvolene

 
Kampaň Vyzvi srdce k pohybu!
baner kampane Vyzvi srdce k pohybu